Yükleniyor

T.C. ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YÜCELER MAHALLESİ ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

A-
A+

İlçemiz Yüceler Mahallesi 145 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılması 09.08.2021 tarih ve 847 sayılı Ünye Belediyesi Encümen kararıyla onaylanmış olup, parselasyon planı ve ada, parsel dağıtım cetvelleri Ünye Belediyesinin 06.09.2021 tarih ve 891 sayılı encümen kararı ve 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre Ordu Büyükşehir Belediyesinin 22.09.2021 tarih ve 2021/648 sayılı encümen kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

T.C.

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz Yüceler Mahallesi 145 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılması 09.08.2021 tarih ve 847 sayılı Ünye Belediyesi Encümen kararıyla onaylanmış olup, parselasyon planı ve ada, parsel dağıtım cetvelleri Ünye Belediyesinin 06.09.2021 tarih ve 891 sayılı encümen kararı ve 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre Ordu Büyükşehir Belediyesinin 22.09.2021 tarih ve 2021/648 sayılı encümen kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

3194 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince 30 (otuz) gün süreyle halka duyurulmak üzere İdaremiz ilan panosunda 14.10.2021-13.11.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Bahse konu imar uygulamasına askı sürence yapılan itirazlar incelenmiş olup, Ünye Belediyesinin 29.11.2021 tarih ve 1085 sayılı Encümen Kararıyla itiraz kabul edilmiştir.

İtirazların kabulü neticesinde yeniden düzenlenen ada ve parsel dağıtım cetvelleri ve parselasyon planı 21.12.2021 – 20.01.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İndirilebilir Ekler (1 dosya)