Yükleniyor

Vizyon & Misyonumuz

A-
A+

MİSYONUMUZ

Çevreye duyarlı, sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla, kaynakları etkin biçimde ve doğru kullanarak Ünye halkının sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarının çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla karşılanmasıdır.

VİZYONUMUZ

Çok iyi yetişmiş kalifiye personel ile kurumsallaşmasını tamamlayarak verimliliği esas alarak, gelişimde ve değişimde öncü, katılımcı, şeffaf ve örnek model bir belediye olmaktır.